Informacja o wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr 1T/2018

Dotyczy projektu: „Promocja firmy TECHMOT poprzez udział w targach AUTOMECHANIKA Frankfurt, Niemcy (11-15.09.2018)”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Wniosek zarejestrowany pod numerem: WND-RPPD.01.04.01-20-0035/18
 
 
 
Choroszcz 02.08.2018r,
Informacja o wyniku postępowania nr 1T/2018
 
                                                Dziękujemy za udział w ogłoszonym postępowaniu dotyczącym zamówienia na Zabudowa stoiska targowego firmy Techmot Sp. z o.o. na targi Automechanika Frankfurt, które odbędą się w terminie od 11.09.2018r. do 15.09.2018r. w Frankfurcie (Niemcy).
 
            Na ogłoszenie w postępowaniu odpowiedziały 3 firmy, których oferty poddano analizie. Informujemy, iż w wyniku oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MESSE PROJEKT S.C. P.Szczepaniak, R.Molewski ul. Fryderyka Chopina 15A ,62-030 Luboń
 
www.techmot.com.pl/temp/wynik_postepowania.PDF

 


www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=672