Ogłoszenie

 

TECHMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż w dniu 02.10.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt.

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy TECHMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zarządzanie wzornictwem w ramach działania 1.4:

Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

  Cel projektu:

 Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go w działalności przedsiębiorstwa.

  Efekty projektu: 

 Strategia wzornicza firmy

  Wartość projektu 71.340,00 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich:   58.000,00 PLN

 

  Umowa nr: POPW.01.04.00-20-0058/18-00

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

„TECHMOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż w dniu 31.07.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Promocja firmy TECHMOT poprzez udział w targach „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy (11-15.09.2018), Działanie 1.4: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: wzrost konkurencyjności spółki TECHMOT poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, promocję usług w zakresie naprawy turbosprężarek i systemów Common Rail, w tym części zamiennych własnej marki produktowej THM.

Efekty projektu:  - wzrost sprzedaży, w tym wzrost eksportu;

-  wzmocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;

-  poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa;

-  nawiązanie nowych kontaktów handlowych.

 

Wartość projektu: 145 119,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  72 854,78 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-0035/18-00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii naprawy układów paliwowych typu Common Rail wyposażonych we wtryskiwacze z elementem piezoelektrycznym

  

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pt.:

 „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Techmot Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii komunikacyjnych i informacyjnych”

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.02-20-091/12-00,wniosek nr: WND-RPPD.01.04.02-20-091/12.

 

data publikacji 13.02.2014 r.

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  data publikacji 04.03.2013r.

  Firma Techmot Sp. z o.o. ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii w celu rozwoju i rozszerzenia zakresu działalności Nowoczesnego Serwisu Diesla”.W związku z tym poszukujemy oferentów na dostawę specjalistycznej  doważarki do  turbosprężarek. 

 

Podstawowe własności technologiczne doważarki do turbosprężarek:

-          element z szafą pomiarową,

-          układ pomiarowy CAB 950,

-          panel operacyjny,

-          osłona bezpieczeństwa z zamkiem ryglującym,

-          element wyważający poziomy,

-          adaptery do różnych typów turbin,

-          pneumatyka,

-          system podgrzewania oleju,

-          tłumik,

-          komplet 4 nasadek wraz z systemem zaciskowym,

-          system drukujący protokoły niewyważenia,

-          zintegrowana pneumatyczna szlifierka,

-          system czyszczenia rdzenia oleju,

-          automatyczna regulacja prędkości obrotowej.

 

Kryteria wyboru:  

- parametry techniczne i wyposażenie  80%

- termin i warunki realizacji zamówienia  20% 

 

Urządzenie powinno zostać dostarczone do firmy Techmot Sp. z o.o. nie późńiej niż 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Oferty proszę kierować na adres e-mailowy: sekretariat@techmot.com.pl ; pocztą lub osobiście.

 

Termin nadsyłania ofert d o 11 marca 2013 roku.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: +48 85 713 09 20, +48 85 719 31 82 lub 605 874 413.

 

 

dokumenty do pobrania 

 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  data publikacji 20.06.2012r.

  Firma Techmot Sp. z o.o. ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii w celu rozwoju i rozszerzenia zakresu działalności Nowoczesnego Serwisu Diesla”.W związku z tym poszukujemy oferentów na dostawę specjalistycznej wyważarki do wyważania komponentów turbosprężarek: wałka z turbiną i koła kompresji  

 

Podstawowe własności technologiczne wyważarki do komponentów turbosprężarek:

 

-          para podpór z ramą TB, pryzmami i rolkami,

-          korpus maszyny z łożem i stołem roboczym,   

-          osłona bezpieczeństwa,   

-          układ pomiarowy CAB 820,   

-          nadwieszany napęd pasowy TB,   

-          sterowanie elektryczne AC Serwo,  

  Kryteria wyboru:     

- parametry techniczne i wyposażenie  80%   

- termin i warunki realizacji zamówienia  20%         

 

Urządzenie powinno zostać dostarczone do firmy Techmot Sp. z o.o. najpóźniej 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Oferty proszę kierować na adres e-mailowy:

  sekretariat@techmot.com.pl, pocztą lub osobiście.

 

  Termin nadsyłania ofert do 20 lipca 2012 roku. 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: +48 85 713 09 20, +48 85 719 31 82 lub 605 874 413.

dokumenty do pobrania

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 

data publikacji 04.04.2012r.

Firma Techmot Sp. z o.o. ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii w celu rozwoju i rozszerzenia zakresu działalności Nowoczesnego Serwisu Diesla”.  / data publikacji 04.04.2012r.

 

W związku z tym poszukujemy oferentów narzędzi do naprawy wtryskiwaczy firmy BOSCH III generacji

wraz z osprzętem tj.:

- stół probierczy do pompy-CR oraz wtryskiwaczy-CR zawierający system pomiarowy,

- zestaw pomiarowy do wtryskiwaczy CR,

- 2 przewody zasilające do pompy,

- zestaw pomiarowy CRI Piezo,

- 6 przewodów do zestawu pomiarowego,

- zestaw przewodów ciśnieniowych 2500 bar (6 szt.),

- 2 przewody wysokociśnieniowe (dł. 1000 mm i 750 mm),

- podpora kątowa do pomp CR,

- narzędzia do naprawy wtryskiwaczy.

 

Kryteria wyboru:

- cena – 100%

 

Urządzenie powinno zostać dostarczone do firmy Techmot Sp. z o.o. najpóźniej 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

Oferty proszę kierować na adres e-mailowy: sekretariat@techmot.com.pl ; pocztą lub osobiście.

Termin nadsyłania ofert do 12 kwietnia 2012 roku.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: +48 85 713 09 20, +48 85 719 31 82 lub 605 874 413.

 

Dokumenty do pobrania.

 


 


www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=132