Wsparcie UE

 

 

 

 

 

Firma Techmot Sp. z o.o. ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego realizuje projekt „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Techmot Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii komunikacyjnych i informacyjnych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przedsiębiorstwo TECHMOT SP. Z O.O. uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, na realizację projektu pt.:
"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Techmot szansą rozwoju na rynkach zagranicznych"
Umowa nr: UDA-POIG.06.01.00-20-018/12-00, wniosek nr: WND-POIG.06.01.00-20-018/12.
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


 
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że przedsiębiorstwo Techmot sp. o.o. pozyskało dofinansowanie na realizację zaplanowanych inwestycji.

DOTACJE UNIJNE 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług oraz usprawnienie gospodarki magazynowej   
Wdrożenie innowacyjnych technik do diagnostyki i naprawy nowoczesnych systemów układu zasilania paliwem silników
  Diesla typu Common Rail
    

Techmot na targach AUTOMECHANIKA Frankfurt  

 Informujemy, że firma Techmot sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt.:

„Udział firmy jako wystawca w targach „AUTOMECHANIKA” Niemcy/Frankfurt (14.09-19.09-2010 r.)”
Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.02-20-015/10-00, wniosek nr: WND-RPPD.01.02.02-20-015/10.

 

   

 

 

Rozwój przedsiębiorstwa

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-039/09 "Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług oraz usprawnienie gospodarki magazynowej" w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.02-20-039/09-00 z dnia 01.02.2010r.

Common Rail 

 

Projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-020/08 "Wdrożenie innowacyjnych technik do diagnostyki i naprawy nowoczesnych systemów układu zasilania paliwem silników Diesla typu Common Rail" w ramach umowy UDA-RPPD.01.04.02-20-020/08-00 z dnia 14.05.2009r.

 

 
 

 www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=628