Informacja o wyborze oferty (dotyczy zapytania ofertowego z dn. 01.07.2014)

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wybór dostawcy w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

 

Załącznik:

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=639