Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 3/2017 z dn. 05.07.2017r

Dotyczy projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii naprawy układów paliwowych typu Common Rail wyposażonych we wtryskiwacze z elementem piezoelektrycznym”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Wniosek zarejestrowany pod numerem: RPO.01.02.01-20-0013/16

Choroszcz 18.07.2017r, 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Niniejszym zawiadamiamy, że Firma Techmot. z o.o. unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr  3/2017 z dnia 05.07.2017 na zakup Testera wtryskiwaczy wraz z niezbędnym wyposażeniem z przyczyn istotnych dla przedsiębiorstwa.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.


www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=648