INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2017

Dotyczy projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii naprawy układów paliwowych typu Common Rail wyposażonych we wtryskiwacze z elementem piezoelektrycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Wniosek zarejestrowany pod numerem: RPO.01.02.01-20-0013/16

 

 

Choroszcz 11.09.2017r,

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

                Dziękujemy za udział w ogłoszonym postępowaniu dotyczącym zamówienia na zakup Laptopów – 2 sztuk.

 

                Na ogłoszenie w postępowaniu odpowiedziały 4 firmy, których oferty poddano analizie. Informujemy, iż w wyniku oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy CADevent Sp. z o.o., Ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk

 


www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=664