INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2017

Dotyczy projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii naprawy układów paliwowych typu Common Rail wyposażonych we wtryskiwacze z elementem piezoelektrycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Wniosek zarejestrowany pod numerem: RPO.01.02.01-20-0013/16

 Choroszcz 14.09.2017r,

 

Informacja o wyniku postępowania

 

                Dziękujemy za udział w ogłoszonym postępowaniu dotyczącym zamówienia na zakup Mikroskopu cyfrowego.

 

                Na ogłoszenie w postępowaniu odpowiedziały 2 firmy, których oferty poddano analizie. Informujemy, iż w wyniku oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań.

DO POBRANIA


www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=666