INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 10/2018

Postępowanie ofertowe 10/2018 na zakup wyposażenia w ramach projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii naprawy układów paliwowych typu Common Rail wyposażonych we wtryskiwacze z elementem piezoelektrycznym.

Dotyczy projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii naprawy układów paliwowych typu Common Rail wyposażonych we wtryskiwacze z elementem piezoelektrycznym”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Numer projektu: WND-RPPD.01.02.01-20-0013/16-00

 

Choroszcz  23.02.2018r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

            Dziękujemy za udział w ogłoszonym postępowaniu dotyczącym zamówienia na zakup 2 sztuk laptopów

 

            Na ogłoszenie w postępowaniu odpowiedziały 5 firm, których oferty poddano analizie. Informujemy, iż w wyniku oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy „Syriana” Joanna Fischer, Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk, NIP: 585-108-88-42

 

DO POBRANIA

 


www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=670