Postępowanie ofertowe nr 1T//2018 na wykonanie zabudowy stoiska targowego w ramach projektu: pn. „Promocja firmy TECHMOT poprzez udział w targach AUTOMECHANIKA Frankfurt, Niemcy (11-15.09.2018)”

Postępowanie ofertowe  nr 1T//2018 na wykonanie zabudowy stoiska targowego w ramach projektu: pn. „Promocja firmy TECHMOT poprzez udział w targach AUTOMECHANIKA Frankfurt, Niemcy (11-15.09.2018)”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Promocja firmy TECHMOT poprzez udział w targach AUTOMECHANIKA Frankfurt, Niemcy (11-15.09.2018)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie  1.4.1 "Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa ,Typ 4A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym”, Techmot Sp. z o.o. ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie:

Zabudowy stoiska targowego firmy Techmot Sp. z o.o. na targi Automechanika Frankfurt, które odbędą się w terminie od 11.09.2018r do 15.09.2018r. w Frankfurcie (Niemcy).

 

Termin składania ofert: 27.07.2018r. do godz. 23.59 (w siedzibie firmy Techmot do godziny 16:00)

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4


www.techmot.com.pl/cgi-bin/index.pl?id=671