OGŁOSZENIE ! Praca Kontakt O firmie e-Sklep Reklamacje Aktualności
85 719 31 82
<h4>TURBOSPRĘŻARKI</h4> <br> <h8> dostawa</h8> <br><br><br> <h9>w 24 godziny!</h9>

Certyfikat AEO drukuj

Z przyjemnością mogę poinformować że nasza firma dzięki podniesieniu bezpieczeństwa, uzyskała Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Jest to możliwe dzięki ściślejszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i administracją celną, która pozwala na uprzywilejowane traktowanie „sprawdzonych” przedsiębiorców przez organy celne, w zamian za przejęcie części obowiązków dotyczących czynności celnych.


Certyfikat AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie. Nadaje uprawnienia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz pozwala na uproszczenia przewidziane w ramach przepisów celnych.
Przedsiębiorca AEO podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów, w przypadku wytypowania jego przesyłki do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy, może zostać wcześniej powiadomiony o wytypowaniu przesyłki do kontroli. Ponadto jest uprawniony do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa.