OGŁOSZENIE ! Praca Kontakt O firmie e-Sklep Reklamacje Aktualności
85 719 31 82
<h4>TURBOSPRĘŻARKI</h4> <br> <h8> dostawa</h8> <br><br><br> <h9>w 24 godziny!</h9>

Informacja do ogłoszenia z dnia 20.06.2012 na dostawę specjalistycznej wyważarki do wyważania komponentów turbosprężarek: wałka z turbiną i koła kompresji drukuj

11.07.2012 Dotyczy ogłoszenia  z dnia 20.06.2012 na dostawę specjalistycznej wyważarki do wyważania komponentów turbosprężarek: wałka z turbiną i koła kompresji.

 
UWAGA!
 
W związku z tym, iż firma Techmot Sp. z o.o. w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie otrzymała 3 oferty i brakiem zainteresowania potencjalnych dostawców na złożenie oferty informujemy, że postanowiliśmy skrócić termin składania ofert do 18 lipca 2012 roku tj. ofertę należy złożyć w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji. 
 
 
11.07.2012 Regarding to the published notice  from 20.06.2012  for  a delivery of specialist balancing machines for balancing turbocharger components: turbine shaft and wheel compression
 
 
ATTENTION!
 
In view of the fact that  Techmot Sp. z o.o. in response to the published notice received three offers and due to the lack of interest from potential suppliers to bid we inform you that we decided to shorten the deadline for bids to July 18th 2012, therefore the offer must be made within 7 days from the date of publication of this information.