OGŁOSZENIE ! Praca Kontakt O firmie e-Sklep Reklamacje Aktualności
85 719 31 82
<h4>TURBOSPRĘŻARKI</h4> <br> <h8> dostawa</h8> <br><br><br> <h9>w 24 godziny!</h9>

Prace badawczo-rozwojowe drukuj

TECHMOT Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 25.08.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii naprawy układów paliwowych typu Common Rail wyposażonych we wtryskiwacze z elementem piezoelektrycznym w ramach poddziałania 1.2.1: Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem bezpośrednim planowanego projektu jest opracowanie technologii naprawy i
narzędzi do naprawy uszkodzonych części układów paliwowych typu Common Rail firm Bosch i Denso wyposażonych we wtryskiwacze piezoelektryczne.

Efekty projektu: - wprowadzenie nowej usługi w przedsiębiorstwie (kompleksowa naprawa układów paliwowych Common Rail III i IV generacji (piezoelektrycznych) marki Bosch i Denso);

-    kompleksowość oferty oraz bardzo wysoka jakość świadczonych usług;

-    zwiększenie przychodów ze sprzedaży z tytułu wprowadzonych usług;

-    wzrost konkurencyjności i wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku docelowym

 

Wartość projektu: 2 420 360,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   1 301 446,39 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.01-20-0013/16-00