Fundusze Europejskie

TECHMOT Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pn. „Ekspansja zagraniczna firmy TECHMOT Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji” w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności spółki TECHMOT poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, usług w zakresie naprawy turbosprężarek i systemów Common Rail, w tym części zamiennych własnej marki produktowej THM.

Efekty projektu:

  • rozszerzenie działalności eksportowej na rynkach zagranicznych,
  • wzrost rozpoznawalności marki THM,
  • zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów stałych.

Wartość projektu: 609 640,00 PLN
Wkład FunduszyEuropejskich: 365 784,00 PLN
Umowa nr: POIR.03.03.03-20-025/20-00