Fundusze Europejskie

TECHMOT Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pn. „Ekspansja zagraniczna firmy TECHMOT Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji” w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności spółki TECHMOT poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, usług w zakresie naprawy turbosprężarek i systemów Common Rail, w tym części zamiennych własnej marki produktowej THM.

Efekty projektu:

 • rozszerzenie działalności eksportowej na rynkach zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności marki THM,
 • zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów stałych.

Wartość projektu: 609 640,00 PLN
Wkład FunduszyEuropejskich: 365 784,00 PLN
Umowa nr: POIR.03.03.03-20-025/20-00

„TECHMOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż w dniu 31.10.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Promocja firmy TECHMOT poprzez udział w targach motoryzacyjnych „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy (13-17.09.2022), Działanie 1.4: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: wzrost konkurencyjności spółki TECHMOT poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, promocję usług w zakresie naprawy turbosprężarek i systemów Common Rail, w tym części zamiennych własnej marki produktowej THM.

Efekty projektu:  – wzrost sprzedaży, w tym wzrost eksportu;

 • wzmocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;
 • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • nawiązanie nowych kontaktów handlowych.

 

Wartość projektu: 135 325,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  67 726,66 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-0094/19-00

„TECHMOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż w dniu 31.07.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Promocja firmy TECHMOT poprzez udział w targach „AUTOMECHANIKA” Frankfurt, Niemcy (11-15.09.2018), Działanie 1.4: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: wzrost konkurencyjności spółki TECHMOT poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, promocję usług w zakresie naprawy turbosprężarek i systemów Common Rail, w tym części zamiennych własnej marki produktowej THM.

Efekty projektu:  – wzrost sprzedaży, w tym wzrost eksportu;

 • wzmocnienie marki przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;
 • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa;
 • nawiązanie nowych kontaktów handlowych.

 

Wartość projektu: 121 771,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  59 993,80 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-0035/18-00

TECHMOT Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 25.08.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii naprawy układów paliwowych typu Common Rail wyposażonych we wtryskiwacze z elementem piezoelektrycznym w ramach poddziałania 1.2.1: Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem bezpośrednim planowanego projektu jest opracowanie technologii naprawy i
narzędzi do naprawy uszkodzonych części układów paliwowych typu Common Rail firm Bosch i Denso wyposażonych we wtryskiwacze piezoelektryczne.

Efekty projektu: – wprowadzenie nowej usługi w przedsiębiorstwie (kompleksowa naprawa układów paliwowych Common Rail III i IV generacji (piezoelektrycznych) marki Bosch i Denso);

 • kompleksowość oferty oraz bardzo wysoka jakość świadczonych usług;
 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży z tytułu wprowadzonych usług;
 • wzrost konkurencyjności i wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku docelowym

 

Wartość projektu: 1 562 703,23 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   825 422,57 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.01-20-0013/16-00