Reklamacje

Reklamowany towar Klient wysyła na własny koszt. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz niniejszy formularz reklamacyjny. Produkt należy wysłać przesyłką rejestrowana (zachowując dowód nadania) ponieważ w przypadku uznania reklamacji Firma Techmot Sp. z o.o. zwraca koszty przesyłki poniesione przez Klienta.


Reklamowany towar należy odesłać na adres: Techmot Sp. z o.o., ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz, Dział Reklamacji.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki w obie strony pokrywa Klient.